VZW De Karrekol

 

VZW "De Karrekol" is een residentiële voorziening voor personen met een meervoudige beperking waar totaalbegeleiding centraal staat.

 

In het streven naar een steeds kwaliteitsvolle en verantwoorde hulp- en dienstverlening gaat de vzw er principieel vanuit dat ieder mens uniek is.

 

De Karrekol wil tegemoetkomen aan de behoeften en zorgvragen van volwassen personen met een motorische en/of meervoudige handicap en hun omgeving. Ze biedt tevens een aangepaste woongelegenheid en een zinvolle dagbesteding aan.

 

We wensen in een sfeer van wederzijdse respectvolle communicatie, een dienstverlening uit te bouwen die voorwaarden scheppend is, opdat personen met een ernstig fysieke en/of meervoudige handicap zo goed mogelijk kunnen samenwonen en leven met een maximale zelfbeschikking.

   

VZW De Karrekol

Beekstraat 27

9031 Drongen

Ondernemingsnummer: 0415-299-461

RPR, ondernemingsrechtbank Gent